Zgłaszanie wierzytelności

Zgłaszanie wierzytelności stanowi postępowanie cechujące się wyjątkowym formalizmem. Prosimy o potraktowanie tego formularza jedynie jako poglądowej tabeli, która umożliwia dokonanie wyceny zgłoszeń. W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, zgłoszenie odbędzie się po dokładnym zapoznaniu się z dokumentacją związaną ze sprawą, ewentualnym zadaniem dodatkowych pytań oraz zweryfikowaniu kompletności dowodów.

W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktujemy się z Państwem podając wycenę naszego zaangażowania w sprawę. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne. Szybkie działanie nabiera szczególnego znaczenia – co do zasady na zgłoszenie wierzytelności wierzyciel ma 30 dni od momentu obwieszczenia w MSiG o ogłoszeniu upadłości.

Istnieje możliwość przejęcia sprawy do dalszego prowadzenia – zgłoszenia wierzytelności w Państwa imieniu, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, oraz ewentualnej reprezentacji przed sądem upadłościowym we wskazanym zakresie.

Dokonujemy zgłoszeń wierzytelności w postępowaniach upadłościowych prowadzonych w innych jurysdykcjach (w szczególności biorąc pod uwagę niemiecko-polskie stosunki gospodarcze).

Prosimy o podanie numeru telefonu. Skontaktujemy się z Państwem niezwłocznie po zapoznaniu się ze szczegółami sprawy.
Proszę opisać charakter wierzytelności, okoliczności i datę powstania, także w kontekście daty ogłoszenia upadłości.
Jakie dowody potwierdzają istnienie wierzytelności? Proszę wypunktować.
Czy przewidzieli Państwo szczególne rozwiązania w zakresie odsetek?
Czy co do wierzytelności toczy się jakiekolwiek postępowanie? Czy Państwa zdaniem wierzytelność znajdzie potwierdzenie w dokumentach upadłego?
Proszę wskazać, czy wierzytelność została zabezpieczona w jakikolwiek sposób (np. hipoteka, zastaw, poręczenie, przewłaszczenie na zabezpieczenie).
Czy są Państwo wspólnikiem albo akcjonariuszem spółki będącej upadłym? Jeśli tak, proszę podać ilość posiadanych udziałów albo akcji oraz ich rodzaj.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl