Zarząd sukcesyjny

Od 25 listopada 2018 roku istnieje możliwość ustanowienia zarządcy, który przejmie zarząd przedsiębiorstwem osoby fizycznej na wypadek śmierci. Zarządca może być powołany zarówno przed śmiercią przedsiębiorcy, jak i w ciągu dwóch miesięcy po tym zdarzeniu. To drugie rozwiązanie jest jednak bardziej kosztowne, czasochłonne oraz o wyższym stopniu sformalizowania.

Instytucja zarządcy sukcesyjnego zapobiega skutkom związanym ze śmiercią przedsiębiorcy (m.in. wygaśnięcie NIP, brak możliwości wystawiania faktur) oraz umożliwia zachowanie płynności działania przedsiębiorstwa.

Doradzam Nestorom i zarządcom sukcesyjnym na etapie planowania struktury sukcesyjnej. Wspieram zarządców na etapie funkcjonowania instytucji. Pełnię funkcję niezależnego zarządcy sukcesyjnego.

Sprawowanie funkcji zarządcy sukcesyjnego wymaga szerokich kompetencji – nie tylko znajomości przepisów (m.in. prawa upadłościowego), ale również umiejętności z zakresu zarządzania. Od razu po ustanowienia zarządu sukcesyjnego, zarządca sukcesyjny powinien sprawdzić, czy przed objęciem funkcji nie zaszyły przesłanki do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli tak – w ciągu 30 dni od ustanowienia zarządu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W przeciwnym razie, naraża się nie tylko na odpowiedzialność za zobowiązania upadłego, ale również na orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej nawet do 10 lat.

 

Zachęcam do kontaktu. W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktujemy się z Państwem podając wycenę naszego zaangażowania w sprawę. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.

Proszę zaznaczyć właściwe zakresy oczekiwanego wsparcia.
Proszę opisać swoje wątpliwości związane z instytucją zarządcy sukcesyjnego.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl