Zarząd sukcesyjny

Od 25 listopada 2018 roku istnieje możliwość ustanowienia zarządcy, który przejmie zarząd przedsiębiorstwem osoby fizycznej na wypadek śmierci. Zarządca może być powołany zarówno przed śmiercią przedsiębiorcy, jak i w ciągu dwóch miesięcy po tym zdarzeniu. To drugie rozwiązanie jest jednak bardziej kosztowne, czasochłonne oraz o wyższym stopniu sformalizowania.

Instytucja zarządcy sukcesyjnego zapobiega skutkom związanym ze śmiercią przedsiębiorcy (m.in. wygaśnięcie NIP, brak możliwości wystawiania faktur) oraz umożliwia zachowanie płynności działania przedsiębiorstwa.

Sprawowanie funkcji zarządcy sukcesyjnego wymaga szerokich kompetencji – nie tylko znajomości przepisów (m.in. prawa upadłościowego), ale również umiejętności z zakresu zarządzania. Od razu po ustanowienia zarządu sukcesyjnego, zarządca sukcesyjny powinien sprawdzić, czy przed objęciem funkcji nie zaszyły przesłanki do zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Jeśli tak – w ciągu 30 dni od ustanowienia zarządu powinien złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości. W przeciwnym razie, naraża się nie tylko na odpowiedzialność za zobowiązania upadłego, ale również na orzeczenie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej nawet do 10 lat.

 

Zachęcam do kontaktu. W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktuję się z Państwem podając informację o możliwości zaangażowania się w sprawę w konkretnym okresie. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.

Proszę zaznaczyć właściwe zakresy oczekiwanego wsparcia.
Proszę opisać swoje wątpliwości związane z instytucją zarządcy sukcesyjnego.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl