Współpraca

Współpraca z profesjonalistami

Prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne oraz podatkowe pozostają w ścisłym związku. Wykorzystanie instytucji prawa insolwencyjnego przy dokonywanych zmianach w modelach biznesowych oraz restrukturyzacji działalności w rozumieniu prawa handlowego, umożliwia osiągnięcie lepszego rezultatu, aniżeli oparcie się wyłącznie na znajomości wybranej gałęzi.

Nie są Państwo pewni, czy w ramach planu restrukturyzacyjnego wystąpi pomoc publiczna? Jakie skutki będzie miało postępowanie wszczęte wobec zagranicznego przedsiębiorcy? Czy wykorzystali Państwo wszystkie możliwości, jakie wynikają z postępowań restrukturyzacyjnych? Czy zważyli Państwo na skutki podatkowe dokonywanych czynności?

Pozostaję otwarty na współpracę w ramach formuły of counsel – jako doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny oraz agent celny. Zapewniam butikową i w pełni osobistą współpracę. Z uwagi na częste zagraniczne pobyty naukowe nie jestem w stanie zagwarantować dyspozycyjności, dlatego zachęcam do kontaktu w celu omówienia możliwości współpracy przy prowadzonej sprawie.

Proszę opisać w miarę szczegółowo zagadnienie.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa prawnego, podatkowego i restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl