Współpraca

Współpraca z profesjonalistami

Prawo upadłościowe, restrukturyzacyjne oraz podatkowe pozostają w ścisłym związku. Wykorzystanie instytucji prawa insolwencyjnego przy dokonywanych zmianach w modelach biznesowych oraz restrukturyzacji działalności w rozumieniu prawa handlowego, umożliwia osiągnięcie lepszego rezultatu, aniżeli oparcie się wyłącznie na znajomości wybranej gałęzi.

Nie są Państwo pewni, czy w ramach planu restrukturyzacyjnego wystąpi pomoc publiczna? Jakie skutki będzie miało postępowanie wszczęte wobec zagranicznego przedsiębiorcy? Czy wykorzystali Państwo wszystkie możliwości, jakie wynikają z postępowań restrukturyzacyjnych? Czy zważyli Państwo na skutki podatkowe dokonywanych czynności?

Pozostaję otwarty na współpracę w ramach formuły of counsel – jako doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny oraz agent celny. Zapewniam butikową i w pełni osobistą współpracę.

 

Współpraca z sądami

Zapewniam najwyższy poziom profesjonalizmu, osobiście prowadząc powierzone sprawy. Osobiście odpowiadam również za ich przebieg. Jednocześnie wykorzystuję najnowocześniejsze osiągnięcia technologiczne dla zapewniania płynnego przebiegu postępowań.

Posiadane doświadczenie oraz wykształcenie sprawia, że jestem przygotowany do pełnienia funkcji:

  • w postępowaniach transgranicznych,
  • w branżach związanych ze skomplikowanymi zagadnieniami podatkowymi i celnymi, w tym z prowadzoną zaawansowaną działalnością badawczo-rozwojową,
  • w branżach wymagających znajomości nowoczesnych technologii, w tym w cyfrowych modelach biznesowych oraz w tzw. start upach technologicznych,
  • w postępowaniach wymagających mobilności  – w ciągu dziewięciu miesięcy zrealizowałem sześć konferencji i seminariów międzynarodowych w sześciu różnych krajach (w tym w USA), trzy konferencje krajowe, jak również rozpocząłem trzymiesięczny staż naukowy w Instytucie Maxa Plancka dla Prawa Podatkowego i Finansów Publicznych w Monachium (Departament Prawa Podatkowego i Prawa Przedsiębiorców). Jednocześnie pozostawałem aktywny zawodowo oraz przygotowałem dziesiątki publikacji.

Proszę opisać w miarę szczegółowo zagadnienie.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa prawnego, podatkowego i restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl