Upadłość konsumencka

Upadłość konsumencka jest w Polsce coraz powszechniejsza – w 2017 roku ogłoszono 5.553 upadłości konsumenckich, do połowy 2018 roku – już 3.259. Modelowi polskiemu brakuje jednak wiele do modelu niemieckiego, gdzie rocznie ogłaszanych jest niemal 100.000 upadłości konsumenckich (przy jedynie nieco ponad dwukrotnie większej liczbie mieszkańców). Popularność tej instytucji wynika z zapewnianych w jej ramach możliwości oddłużenia, przy przyznaniu priorytetu względom humanitarnym, kosztem potencjalnego zmniejszenia stopnia zaspokojenia wierzycieli.

Czy wiesz że:

  • wszczęcie postępowania w sprawie upadłości konsumenckiej umożliwia zawieszenie prowadzonych egzekucji – zarówno komorniczych, jak i administracyjnych? Ogłoszenie upadłości powoduje ich umorzenie,
  • postępowanie ma humanitarny charakter,
  • na jego skutek upadły uzyskuje drugą szansę i zostaje „ekonomicznie przywrócony” społeczeństwu. Nie dotyczy to jednak np. zaległości alimentacyjnych, które nie ulegają umorzeniu,
  • postępowanie jest prowadzone nawet jeśli upadły nie posiada żadnego majątku,
  • względy słusznościowe i humanitarne odgrywają szczególną rolę przy ocenie przesłanek ogłoszenia upadłości,
  • nieumiejętne sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej może zablokować taką możliwość na kolejne dziesięć lat.

 

Współpraca w zakresie upadłości konsumenckiej obejmuje:

  • wnioski o ogłoszenie upadłości, w tym tzw. zawieszanie egzekucji,
  • reprezentowanie w toku postępowania o ogłoszenie upadłości, właściwego postępowania upadłościowego i po jego zakończeniu,
  • bieżące doradztwo,

– także biorąc pod uwagę aspekty transgranicznej upadłości konsumenckiej (ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-niemieckich; wnioski z moich artykułów z zakresu transgranicznej upadłości polsko-niemieckiej były przywoływane i aprobowane w orzecznictwie sądów powszechnych).

Posiadam uprawnienia doradcy restrukturyzacyjnego (licencję syndyka), co oznacza, że w zakresie upadłości konsumenckiej mogę występować po obu stronach – zarówno jako syndyk, jak i pełnomocnik oraz doradca (oczywiście nie jednocześnie w ramach jednego postępowania).

Zachęcam do zapoznania się z moimi publikacjami na temat upadłości konsumenckiej – zarówno artykułami na blogu, jak i popularnonaukowymi czy też w czasopismach naukowych!

W razie pytań, zachęcam do kontaktu! Z uwagi na intensywnie rozwijaną karierę naukową i częste pobyty zagraniczne, pozostaję otwarty na współpracę z podmiotami profesjonalnymi na zasadzie projektowej.