Transakcje ze spółkami osobowymi (jeszcze) bardziej ryzykowne

Zachęcam do zapoznania się z artykułem na portalu Infor na temat zmian w kodeksie postępowania cywilnego.

Z dniem 5 stycznia 2019  r. doszło do wyraźnej modyfikacji reguł dochodzenia wierzytelności od wspólników spółki osobowej, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania (zatem wspólników innych niż komandytariusz w spółce komandytowej i akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej).

Gdy spółka osobowa jest niewypłacalna – jeszcze trudniej pociągnąć do odpowiedzialności jej wspólników. Rozwiązaniem formalnym jest odpowiednia taktyka procesowa. Rozwiązaniem funkcjonalnym jest zmiana metod windykacji na instytucje prawa upadłościowego.

https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/spolki/2865252,Transakcje-ze-spolkami-osobowymi-jeszcze-bardziej-ryzykowne.html