Rada Wierzycieli – Wsparcie w funkcjonowaniu

Rada Wierzycieli umożliwia wierzycielom bieżący i stosunkowo szeroki nadzór nad prowadzeniem postępowania. Rada Wierzycieli m.in. wyraża zgodę na sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości.

Art. 206. 1. Zezwolenia rady wierzycieli pod rygorem nieważności wymagają następujące czynności:
1) dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka, jeżeli ma trwać dłużej niż trzy miesiące od dnia ogłoszenia upadłości;
2) odstąpienie od sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości;
3) sprzedaż z wolnej ręki mienia wchodzącego w skład masy upadłości;
4) zaciąganie pożyczek lub kredytów oraz obciążenie majątku upadłego ograniczonymi prawami rzeczowymi;
5) (uchylony);
6) uznanie, zrzeczenie się i zawarcie ugody co do roszczeń spornych oraz poddanie sporu rozstrzygnięciu sądu polubownego.

Rada Wierzycieli jest przy tym organem wysoce wyspecjalizowanym, którego sprawne funkcjonowanie wymaga racjonalnego uregulowania oraz bieżącego wsparcia profesjonalistów. W tym zakresie oferuję wsparcie dla Rady Wierzycieli rozumianej kolegialnie – zapewniając sprawne funkcjonowanie oraz jak najpełniejsze wykorzystywanie uprawnień nadzorczych zmierzających do czuwania nad prawidłowym i efektywnym przebiegiem postępowania upadłościowego.

Zachęcam do kontaktu. W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktuję się z Państwem podając informację o możliwości zaangażowania się w sprawę w konkretnym okresie. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.

Skontaktujemy się z Państwem w ciągu 48 godzin.
Proszę nakreślić istotę postępowania, ilości wierzycieli.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl