Rada Wierzycieli – Indywidualny wierzyciel

Jeśli została powołana Rada Wierzycieli, wierzyciel jest uprawniony do pełnienia funkcji członka Rady Wierzycieli – osobiście albo przez przedstawiciela. Popularną praktyką jest zapewnianie profesjonalnego zastępstwa, dbającego o poszanowanie interesów ekonomicznych Mocodawcy.

Jeśli Państwa Klient znajduje się w takiej sytuacji, zachęcam do kontaktu! W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktuję się z Państwem podając informację o możliwości zaangażowania się w sprawę w konkretnym okresie. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.

Proszę nakreślić istotę postępowania, etap postępowania, ilości wierzycieli.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl