Postępowania i kontrole podatkowe, postępowania przed sądami administracyjnymi

Reprezentuję Mandantów w postępowaniach podatkowych, w tym w postępowaniu o stwierdzenie nadpłaty, w trakcie kontroli podatkowych oraz celno-skarbowych. Wobec niekorzystnego rozstrzygnięcia przed organami, występuje w imieniu Zleceniodawców w postępowaniach przed sądami administracyjnymi – włączając reprezentację przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.  Decyzja o przeniesieniu sporu przed oblicze sądów administracyjnych każdorazowo poprzedzona jest dokładnym wyjaśnieniem dalszych etapów postępowania, co pozwala podjąć decyzję również odnośnie ekonomicznej opłacalności wdawania się w spór.

Zachęcam do kontaktu! W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktujemy się z Państwem podając wycenę naszego zaangażowania w sprawę. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.  Analiza weźmie pod uwagę również inne, ważne dla przedstawionego zagadnienia aspekty prawne i podatkowe. Formularz zawiera jedynie elementy niezbędne do dokonania wyceny, w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, przed rozpoczęciem reprezentowania podatnika w postępowaniu wskazane jest dokładne i osobiste omówienie wszystkich okoliczności sprawy oraz dalszych kroków.

Proszę wybrać etap postępowania.
Jeśli w sprawie zostało wydane postanowienie, decyzja, wyrok.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl