Opinie i informacje podatkowe online

INFORMACJE PODATKOWE – TRYB PILNY

Krok 1: Wycena

W ciągu 48 godzin od wypełnienia formularza otrzymują Państwo wycenę usługi. Jeśli sprawa wymaga większej ilości danych bądź bardziej właściwa w sprawie byłaby opinia prawna, są Państwo o tym niezwłocznie informowani.

Krok 2: Akceptacja i formalności

Po akceptacji warunków otrzymują Państwo umowę drogą mailową.  Dokonują Państwo płatności przelewem,  odsyłają scan podpisanej umowy wraz z potwierdzeniem zapłaty.

Krok 3: Wyjaśnienie wątpliwości oraz informacja prawna

Telefonicznie wyjaśniamy wątpliwości co do stanu faktycznego. Otrzymują Państwo mailowe podsumowanie dokonanych ustaleń. Najpóźniej po upływie dwóch pełnych dni roboczych od potwierdzenia dokonanych ustaleń, ewentualnie przesłania kolejnych dokumentów, uzyskują Państwo informację prawną.

OPINIE PRAWNE

Opinie prawne prawne są pismami o kompleksowym charakterze, właściwymi w postępowaniach wymagających dokładnego zbadania bardziej skomplikowanego stanu faktycznego oraz znacznie większego nakładu pracy, aniżeli informacje podatkowe. Opinie podatkowe wymagają przeważnie osobistego spotkania oraz analizy przedłożonych dokumentów.

Udzielane opinie i informacje podatkowe są spersonalizowane i nieupubliczniane. Oznacza to, że zamówiona i sporządzona opinia pozostaje wyłącznie do Państwa dyspozycji.

Zachęcam do kontaktu! W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktujemy się z Państwem podając wycenę naszego zaangażowania w sprawę. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.  Analiza weźmie pod uwagę również inne, ważne dla przedstawionego zagadnienia aspekty prawne i podatkowe. Formularz zawiera jedynie elementy niezbędne do dokonania wyceny, w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, przed rozpoczęciem reprezentowania podatnika w postępowaniu wskazane jest dokładne omówienie wszystkich okoliczności sprawy oraz dalszych kroków.

Proszę opisać powstałe wątpliwości, im wyższy stopień szczegółowości, tym dokładniejsze może być udzielone wsparcie. Wszystkie okoliczności będą podlegały dodatkowemu wyjaśnieniu drogą telefoniczną bądź mailową.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl