Opinie i informacje podatkowe online

Strona w trakcie konstrukcji.

Informacje prawne stanowią porady wpadkowe, w prostszych sprawach, o niskim stopniu skomplikowania.

Opinie prawne prawne są pismami o kompleksowym charakterze, właściwymi w postępowaniach wymagających dokładnego zbadania bardziej skomplikowanego stanu faktycznego oraz znacznie większego nakładu pracy, aniżeli informacje podatkowe. Opinie podatkowe wymagają przeważnie osobistego spotkania oraz analizy przedłożonych dokumentów.

Udzielane opinie i informacje podatkowe są spersonalizowane i nieupubliczniane. Oznacza to, że zamówiona i sporządzona opinia pozostaje wyłącznie do Państwa dyspozycji.

Zachęcam do kontaktu! W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktuję się z Państwem podając informację o możliwości zajęcia się sprawą w konkretnym okresie. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.  Analiza weźmie pod uwagę również inne, ważne dla przedstawionego zagadnienia aspekty prawne i podatkowe.

Proszę opisać powstałe wątpliwości, im wyższy stopień szczegółowości, tym dokładniejsze może być udzielone wsparcie. Wszystkie okoliczności będą podlegały dodatkowemu wyjaśnieniu drogą telefoniczną bądź mailową.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl