O mnie

Posiadam szerokie doświadczenie zawodowe, obejmujące doradztwo na rzecz i reprezentowanie podmiotów stanowiących przekrój przez niemal cały obrót gospodarczy. Jednocześnie dynamicznie rozwijam karierę naukową, co powoduje, iż często przebywam poza granicami kraju oraz w różnych regionach Polski i pozostaję dyspozycyjny zawodowo jedynie okazjonalnie i sporadycznie. W dobie postępującej globalizacji i digitalizacji, najwygodniejszy jest kontakt mailowy i telefoniczny, do którego zachęcam!

Pełnione funkcje

– Wiceprzewodniczący Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych w kadencji 2018/2022,
– Członek Zarządu Łódzkiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych w kadencji 2018/2022,
– Członek Komisji Nauk Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk (Oddz. w Gdańsku), działalność w ramach Baltic Sea and Space Cluster w Gdyni.
– Współpracownik Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
– Doktorant w Katedrze Prawa Podatkowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego.

Uprawnienia zawodowe

 1. Doradca podatkowy nr wpisu 13113.
  Wpis na listę doradców podatkowych.
 2. Doradca restrukturyzacyjny (licencja syndyka) nr licencji 1227.
  Egzamin na licencję doradcy restrukturyzacyjnego – zaświadczenie o wynikach egzaminu.
 3. Agent celny nr wpisu 014067.
  Decyzja o wpisie na listę agentów celnych.

 

Konferencje i staże naukowe

 1. Doctoral Seminar Series in International and European Tax Law
  Wirtschaftsuniversität Wien, Austria, Seminarium organizowane przez WU Wien we współpracy z Uniwersytetami w Leiden (Holandia), Stockholm (Szwecja) i Uppsala (Szwecja).  Prezentacja posteru na temat opodatkowania cyfrowych modeli biznesowych, udział w warsztatach dla doktorantów z zakresu międzynarodowego i unijnego prawa podatkowego – 02/2019.
 2. Pobyt badawczy w Instytucie Maxa Plancka dla Prawa Podatkowego i Finansów Publicznych w Monachium, Departament Prawa Przedsiębiorców i Prawa Podatkowego (Język: angielski i niemiecki). Pobyt w ramach stypendium Towarzystwa Maxa Plancka. 01/10/2018-31/12/2018.
 3. International Conference „Current Problems in the Procedural Law”, Goethe Universität Franfurt am Main. 3rd – 4th Oktober 2018. Język: angielski.
  Referat: „Mandatory Disclosure Rules in the Procedural Tax Law: The Twilight of the Professional Secrecy? – Remarks from British, German and Polish perspective”.

 4. Summer Fellowship „Improving Outcomes for Vulnerable Populations: How Can Innovation Expand Health, Education, and Economic Inclusion” – z zakresu fintech, blockchain, smart cities, amerykańskiego systemu bankowego i zabezpieczeń społecznych, cyfrowej ekonomii organizowane dla 26 wyselekcjonowanych z całego świata kandydatów, Georgetown University, Graduate School of Arts & Sciences, Waszyngton, D.C., USA, Georgetown-Santander Partnership on Social Economy. Język: angielski.

 5. Międzynarodowa konferencja „V4 + Deutschland im Dialog”, Andrassy Universität Budapest, 21-22.06.2018. Jeden z najelpszych esejów, które zostały nadesłane na konferencję. Esej na temat: “Verstärkte Zusammenarbeit zwischen V4-Ländern in Steuersachen – Visegrad-Gruppe als Initiator der nachhaltigen Weiterintegration in der digitalen Europäischen Union”. Język: niemiecki.
 6.  Seminarium „Zarząd sukcesyjny przedsiębiorstwem osoby fizycznej”, dedykowane stu doradcom podatkowym z terenu całej Polski, organizowane przez Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Prawa i Administracji UŁ. Język: polski. Wystąpienie 18 maja 2018 r.: „Jednoosobowy przedsiębiorca na gruncie prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego”. Wystąpienie 23 maja 2018 r.: „Instytucja i odpowiedzialność zarządcy sukcesyjnego”.
 7. „Digitalization in Law” – Międzynarodowa konferencja, organizowana przez International Network of Doctoral Studies in Law na Uniwersytecie Wileńskim, Litwa, 3-4.05.2018 r. Język: angielski. Referat: „Taxation of the digital business models in the international tax law – new challenges for the effective taxation of income”.
 8. Eucotax Wintercourse 2018 „Challenges to Tax Autonomy in an Era of Conflicting Political Goals”, Przedstawienie raportu krajowego na temat: „Tax autonomy and limits to incorporation of tax incentives and subsidies in domestic systems and treaties” (przede wszystkim w zakresie relacji prawa pomocy publicznej do ulg, zwolnień oraz instytucji prawa podatkowego, takich jak interpretacje indywidualne oraz inne przejawy praktyki administracyjnej, przyznającej podmiotom prawa podatkowego określony zakres ochrony), Edynburg, Zjednoczone Królestwo, 19.04.2018-26.04.2018. Język: angielski.
 9. 3rd International IBFD Tax Seminar on Special Tax Zones [Trzecie Międzynarodowe Seminarium IBFD z zakresu Specjalnych Stref Podatkowych], Łódź, 11-13 kwietnia 2018, Język: angielski. Udział w dyskusji panelowej oraz wspólne wystąpienie key-note na temat nr 3: Special Tax Zones and constitutional issues, equal treatment and transparency of regimes. Findings and conclusions [Specjalne Strefy Podatkowe i zagadnienia konstytucyjne, równe traktowanie oraz transparentność regulacji]
 10. “Konferencja Badań Kosmicznych. Polski Kodeks Kosmiczny”, Gdańsk, Referat: “Działalność kosmiczna na gruncie podatków dochodowych: Czy Polska nadąża za liderami innowacyjności?”, 01/2018. Język: polski.
 11. Ogólnopolska konferencja naukowa: “Ekonomia Zrównoważonego Rozwoju”, Łódź, Referat: “Sprzedaż energii elektrycznej przez prosumenta – preferencje i zagrożenia podatkowe”, 2.06.2017. Język: polski.
 12. Międzynarodowa Konferencja naukowa “Debiut Naukowy 2014 – Zrównoważony rozwój”, organizowana przez prof. dr. hab. Jerzego Buzka, Tychy, Referat: “Zrównoważony rozwój w dostępie do przestrzeni kosmicznej”, 29.05.2015. Język: polski.
 13. Eucotax Wintercourse 2015 „Impact of the digital economy on taxation” – Międzynarodowe warsztaty z zakresu międzynarodowego prawa podatkowego. Temat: „Residence and Permanent Establishment” Udział studentów z 13. prestiżowych Uniwersytetów z Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. 9-16.04.2015, Barcelona, Hiszpania. Język: angielski.
 14. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Czy zalegalizować? Prawne i etyczne dylematy legalizacji miękkich narkotyków”, Łódź, Referat: „Fiskalne aspekty legalizacji miękkich narkotyków. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej”, 24.04.2015. Język: polski.
 15. Ogólnopolska konferencja naukowa „Cztery kąty e-businessu”, Łódź, Referat: „Międzynarodowe planowanie podatkowe w e-businessie. Serwer i strona internetowa jako zakład w rozumieniu art. 5 Konwencji Modelowej OECD oraz ONZ”, 14.05.2015. Język: polski.
 16. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Prawo cywilne w medycynie”, Łódź, Referat: „Bezprawność jako przesłanka ochrony dóbr osobistych w kontekście obowiązkowych szczepień ochronnych”, 12.03.2015 r. Język: polski.
 17. Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania organizacyjne i prawne”, Łódź, Referat: “Unikanie podwójnego opodatkowania dochodów z pracy najemnej w kontekście unijnej swobody przepływu pracowników”, 25.11.2014. Język: polski.
 18. XVIII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ (we współpracy z Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz prestiżowymi firmami doradczymi), Łódź, Referat: „Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 19.03.2015, II FSK 627/13”, 12.2015. Język: polski.
 19. XVII Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa: „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ (we współpracy z Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz prestiżowymi firmami doradczymi), Łódź, Referat: „Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dn. 23.07.2014, I FSK 1109/13”, 12.2014. Język: polski.
 20. The 2014 Polish Philip C. Jessup International Law Moot Court Competition – Konkurs o zasięgu międzynarodowym typu moot court. Członek pięcioosobowej reprezentacji Uniwersytetu Łódzkiego, 02/2014. Język: angielski.

 

Wykaz publikacji

Książki i rozdziały w monografiach

 1. A. Tim, Spółki osobowe na gruncie międzynarodowego prawa podatkowego, w: Opodatkowanie spółek osobowych, red. A. Mariański, Wolters Kluwer 2018,  str. 128-174. Język: polski.

 2. A. Tim, Zasady i formy opodatkowania spółek osobowych, w: Opodatkowanie spółek osobowych, red. A. Mariański, Wolters Kluwer 2018, str. 62-81. Język: polski.

 3. A. Tim, Taxation of the digital business models in the international tax law – new challenges for effective taxation of income, in: Digitalization in law, Vilnius 2018, pp. 254-261 (Język: angielski).
 4. A. Tim, Międzynarodowe planowanie podatkowe w e-biznesie, w: Funkcjonowanie ebiznesu. Zasoby, procesy, technologie, red. M. Czajkowska, M. Malarski, Łódź 2015.Język: polski.

 5. A. Tim, Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu dochodów z pracy najemnej w kontekście unijnej swobody przepływu pracowników , w: Gospodarowanie kapitałem ludzkim. Wyzwania organizacyjne i prawne, red. A. Rogozińska-Pawełczyk, Łódź 2015. Język: polski.

 6. A. Tim, Interpretacje przepisów prawa podatkowego, w: Ordynacja podatkowa 2017, red. A. Mariański, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa, 2017, str. 23-69. Język: polski.

 7. A. Tim, Odsetki za zwłokę oraz opłata prolongacyjna, w: Ordynacja podatkowa 2017, red. A. Mariański, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2017, str. 130-172. Język: polski.

 8. A. Tim, Nadpłata i wniosek o jej stwierdzenie, w: Ordynacja podatkowa 2017, red. A. Mariański, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa, 2017, str. 209-226. Język: polski.

 9. A. Tim, K. Sołoniewicz, Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych, w: Ordynacja podatkowa 2017, red. A. Mariański, Wydawnictwo: C.H. Beck, Warszawa 2017, str. 122-172. Język: polski.

 10. A. Tim, B. Rodak, Planowanie spadkowe z wykorzystaniem instytucji zagranicznych, w: Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny, red. A. Mariański, Gdańsk 2016, str. 85-100. Język: polski.

 11. A. Tim, J. Żurawiński, Zagraniczne instytucje podatkowego planowania sukcesyjnego, w: Sukcesja biznesu, czyli jak zadbać o bezpieczeństwo przedsiębiorstwa i rodziny, red. A. Mariański, Gdańsk 2016, str. 279-289. Język: polski.

 12. A. Tim, Zrównoważony rozwój w dostępie do przestrzeni kosmicznej, w: Debiut Naukowy 2014 – Zrównoważony Rozwój, red. T. Jemczura, H. Kretek, Racibórz 2015, str. 93-101. Język: polski.

 13. A. Tim, Jan Paweł II a Unia Europejska. Spełnione nadzieje in statu nascendi, w: Nadzieja. Nagrodzone i wyróżnione prace konkursowe, red. K. Dybeł, Z. Zarębianka, Kraków 2015, str. 50-60. Język: polski.

Artykuły naukowe

 1. Raport krajowy na Kongres International Fiscal Association, który odbył się w sierpniu 2018 roku w Seulu, Korea Południowa. Współautorstwo z prof. UŁ dr. hab. Z. Kukulskim. Publikacja w prestiżowym “IFA Cahiers de droit fiscal international” (wydawanym corocznie od 1938 roku). Tytuł raportu: Withholding tax in the era of BEPS, CIVs and the digital economy. Język: angielski.
 2. A. Tim, Economic security of the European Union in the light of the digital business models applied by the Multi-National Enterprises, National Security Studies („Studia Bezpieczeństwa Narodowego”). Język: angielski, pp. 409-424.
 3. A. Tim, Illegal tax state aid and law-making process – Polish perspective on the illegal tax state aid and its refund, World Scientific News No. 109/2018, pp. 1-13 (Język: angielski).
 4. A. Tim, Instytucje zagranicznego planowania sukcesyjnego a klauzula ogólna przeciwko unikaniu opodatkowania, Monitor Podatkowy 2018, nr 9, str. 11-17.

 5. A. Tim, Upadłość konsumencka w prawie polskim i niemieckim a praktyka forum shopping, Antymonopolowy i Regulacyjny. Seria antymonopolowa. Wydanie konsumenckie, Nr 6(7) 2018 .

 6. A. Mariański, A. Tim, Spółka komandytowa na gruncie Dyrektywy 2008/7. Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 12.10.2016 r., II FSK 2399/14, Monitor Podatkowy 2017, nr 2, str. 46-51. Język: polski.

 7. A. Tim, “Paradoks VAT” – Glosa krytyczna do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2014 r., sygn. I FSK 1109/13, Zeszyt Studencki Kół Naukowych Wydziału Prawa i Administracji UAM 2017 nr 1, str. 281-296. Język: polski.

 8. A. Tim, The admissibility of restrictions on free movement of workers in the context of the decision of the European Commission of 11 August 2011, No. 2011/503, World Scientific News 2017, No. 77(2), pp. 195-210. Język: angielski.

 9. A. Tim, Fiskalne aspekty legalizacji miękkich narkotyków. Doświadczenia Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica 76/2016, str. 53-62. Język: polski.

Inne wybrane publikacje (artykuły w prasie drukowanej o zasięgu ogólnopolskim oraz ważniejsze publikacje online)

 1. A. Tim, Podatek u źródła od transgranicznych transakcji online, “Kazus podatkowy” No. 3/2018. Język: polski.
 2. A. Tim, Audyt, w: Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 – Kontrola podatników – nowe procedury, Warszawa 2017, ISBN: 1234-5695, str. 69-75.

 3. A. Tim, Czynności audytowe, w: Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 – Kontrola podatników – nowe procedury, Warszawa 2017, ISBN: 1234-5695, str. 75-78.

 4. A. Tim, Urzędowe sprawdzenie, w: Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 – Kontrola podatników – nowe procedury, Warszawa 2017, ISBN: 1234-5695, str. 78-82.

 5. A. Tim, Interpretacje przepisów prawa podatkowego, w: Poradnik Gazety Prawnej 4/2017 – Kontrola podatników – nowe procedury, Warszawa 2017, ISBN: 1234-5695, str. 83-100.

 6. A. Krajewska, A. Tim, Fiskus nie zgadza się na parkowanie przed domem, Rzeczpospolita 02.05.2016.

 7. A. Tim, KAS zażąda dokumentów bez kontroli podatkowej, Rzeczpospolita, 17.07.2017r.

 8. A. Tim, Nestor przeprowadzi sukcesję dzięki międzynarodowym fundacjom, Rzeczpospolita, 16.06.2017.

 9. A. Tim, Przedszkolak powinien znać się na architekturze, Dziennik Gazeta Prawna, 24.09.2014.

 10. A. Tim, Ryzyko odszkodowań opłaca się bardziej niż puste loty, Dziennik Gazeta Prawna, 01.08.2014.

 11. M. Błońska, A. Nowak-Piechota, A. Tim, Zwolnienie dotyczy legalnych produktów leczniczych, Rzeczpospolita, 11.01.2016.

 12. P. Słowik, Opieszałość urzędników bywa opłacalna dla przedsiębiorców (Wypowiedź dla prasy), Dziennik Gazeta Prawna, 10.07.2015.

 13. A. Tim [2017], Tymczasowy pełnomocnik szczególny oraz kurator osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej w postępowaniu podatkowym, Portal Doradca Podatkowy (dostęp: www.doradcy.kidp.pl).

 14. A. Tim [2017], Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości w perspektywie unijnej i krajowej – wybrane aspekty, Portal Doradca Podatkowy (online: doradcy.krdp.pl).

 

 

Nagrody

 1. Medal „Za Chlubne Studia” (Medal wręczany najlepszym absolwentom danego kierunku, wyróżniającym się średnią ocen oraz osiągnięciami naukowymi i aktywnością naukową). Ukończenie stacjonarnych, jednolitych studiów magisterskich z wynikiem 4.97), 11.2016.
 2. Najlepsza praca magisterska obroniona na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego w roku akademickim 2015/2016 (Fundacja Uniwersytetu Łódzkiego) – „Impact of the digital economy on the place of residence and permanent establishment concept in the international tax law from the Polish perspective” (przygotowana w języku angielskim), Promotor: prof. UŁ dr hab. Adam Mariański, 03.2017.
 3. European Satellite Navigation Competition – European Global Navigation Satellite Systems Agency Special Challenge 2018.
  Jedna z dziesięciu najlepszych koncepcji biznesowych w konkursie organizowanym przez najważniejsze instytucje odpowiedzialne za komercyjną politykę kosmiczną w Europie. Sporządzenie business planu, zaprezentowanie i obrona idei przed ekspertami Agencji. Ogólna liczba zgłoszeń do konkursu – 266. Nagrodzona koncepcja zakłada wykorzystanie europejskiej technologii kosmicznej Galileo na giełdach papierów wartościowych. Język: angielski – 09/2018.
 4. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (dla doktorantów)-12.2018.
 5. Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe (dla studentów)-12.2015.
 6. Stypendium naukowe Marszałka Województwa Łódzkiego za szczególne osiągnięcia związane z edukacją– 06.2016.
 7. Stypendium Santander Universidades (Santander Bank) dla wybitnych studentów Uniwersytetu Łódzkiego – 06.2016, 12.2017.
 8. Wyróżnienie za szczególną działalność na rzecz i dla dobra Uniwersytetu Łódzkiego (Rektor UŁ), 06.2016.
 9. Jeden z nalepszych esejów, jakie zostały nadesłane na międzynarodową konferencję „V4 + Deutschland im Dialog”, Andrassy Universität Budapest, Węgry, 21-22.06.2018 – Fundacja Konrada Adenauera oraz Andrassy Universität – 06.2018.
 10. Laureat konkursu o zasięgu międzynarodowym „Debiut naukowy 2014 – Zrównoważony rozwój” (Konkurs organizowany pod patronatem prof. dr. hab. Jerzego Buzka, wizyta w Parlamencie Europejskim w Brukseli). Temat zwycięskiej pracy: “Zrównoważony rozwój w dostępie do przestrzeni kosmicznej”, 05.2015.
 11. Wyróżnienie za przedstawienie glosy do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 marca 2015 roku, II FSK 627/13, na XVIII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ (we współpracy z Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz prestiżowymi firmami doradczymi), 12.2015.
 12. Nagroda III stopnia za przedstawienie glosy do wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 lipca 2014 roku, I FSK 1109/13 na XVII Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Współczesne problemy orzecznictwa sądowego w sprawach podatkowych”, Centrum Dokumentacji i Studiów Podatkowych UŁ (we współpracy z Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz prestiżowymi firmami doradczymi), 12.2014.
 13. Finalista konkursu im. Prof. Kodrębskiego na najlepszą pracę magisterską obronioną na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, 03.2017.
 14. Wyróżnienie za artykuł “Jan Paweł II a Unia Europejska. Spełnione nadzieje in statu nascendi”, Ogólnopolski studencki konkurs “Nadzieja. Dni Jana Pawła II w Krakowie”, 11.2014.
 15. Listy gratulacyjne Rektora Uniwersytetu Łódzkiego dla wyróżniających się studentów oraz doktorantów otrzymane w każdym roku edukacji na studiach magisterskich oraz doktoranckich.