Podatki i biznes

Prawo podatkowe i restrukturyzacyjne przenikają się wzajemnie. Zapewniam profesjonalne i kompleksowe wsparcie w zakresie obu tych gałęzi jednocześnie, mając na względzie skutki także na gruncie prawa handlowego i cywilnego. Oferuję wsparcie podmiotom profesjonalnym.

Przejawem powyższego połączenia jest możliwość dysponowania przez podatnika ekspertyzami podatkowo-biznesowymi, związanymi z badaniem ekonomicznie uzasadnionego charakteru transakcji. Aby zapobiec odmówienia skorzystania z określonych preferencji podatkowych, warto zawczasu zbadać, czy transakcja, która wydaje się ekonomicznie uzasadniona, jest taka również z perspektywy podmiotu trzeciego, dysponującego odpowiednią wiedzą. Powyższe ma znaczenie nie tylko na gruncie klauzuli ogólnej przeciwko unikaniu opodatkowania, ale również np. w przypadku połączenia i podziału spółek – w którym to przypadku skorzystanie z preferencji wymaga uzasadnienia ekonomicznego. Analiza transakcji musi opierać się na dogłębnej znajomości przepisów unijnych, krajowych przepisów podatkowych oraz zasad ekonomii.

Zapewniam wsparcie w zakresie:

 • międzynarodowego prawa podatkowego oraz prawa celnego,
 • podatkowych i prawnych aspektów transgranicznej działalności gospodarczej,
 • podatkowych i prawnych aspektów działalności innowacyjnej oraz cyfrowej,
 • bieżącego doradztwa podatkowego,
 • ubiegania się o interpretacje indywidualne, stwierdzenie nadpłaty, profesjonalnej reprezentacji przed organami i sądami,
 • Doradztwa biznesowego
  • Zabezpieczanie ściągalności wierzytelności,
  • Reprezentowanie w kontaktach z zagranicznymi kontrahentami i partnerami,
  • Doradztwo w zakresie restrukturyzacji działalności (włączając najbardziej korzystne podatkowo struktury).

Zachęcam do kontaktu! W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktuję się z Państwem podając informację o możliwości zaangażowania się w sprawę w konkretnym okresie. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.  Analiza weźmie pod uwagę również inne, ważne dla przedstawionego zagadnienia aspekty prawne i podatkowe.

Proszę opisać stan faktyczny i nakreślić oczekiwane wsparcie.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl