Dochodzenie wierzytelności, poprawa płynności finansowej

Skutecznie dochodzimy wierzytelności, nie ograniczamy się przy tym do pozwu i prób egzekucji, ale sięgamy do sprawdzonych instytucji prawnych. Wniosek o ogłoszenie upadłości dłużnika może stanowić skuteczny sposób na wyegzekwowanie należności – w szczególności jeśli dochodzi do ustanowienia tymczasowego nadzorcy sądowego na czas postępowania.

A może pragną Państwo uzyskać 40 EUR od każdej niezapłaconej faktury, nawet do trzech lat wstecz? Nawet jeśli nie będą ubiegali się o wskazaną kwotę, wiedza w tym przedmiocie może stanowić as w rękawie przy prowadzonych negocjacjach co do warunków dalszej współpracy.

Opracowujemy i wdrażamy plany zmierzające do poprawy wskaźnika płynności finansowej przedsiębiorstwa. Przestaną Państwo kredytować kontrahentów, którzy zmiany przyjmą z… zadowoleniem! (metody nauczane w Stanach Zjednoczonych)

Do zagadnienia podchodzę przy tym w kompleksowy sposób, również wyjaśniając podatkowe skutki dokonywanych czynności.

Zachęcam do kontaktu! W ciągu 48 godzin od wysłania formularza skontaktujemy się z Państwem podając wycenę naszego zaangażowania w sprawę. Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne.  Analiza weźmie pod uwagę również inne, ważne dla przedstawionego zagadnienia aspekty prawne i podatkowe. Formularz zawiera jedynie elementy niezbędne do dokonania wyceny, w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, przed rozpoczęciem reprezentowania podatnika w postępowaniu wskazane jest dokładne omówienie wszystkich okoliczności sprawy oraz dalszych kroków.

Kwota 40 EUR może przysługiwać od każdej niezapłaconej w terminie płatności faktury. Kwota ta może stanowić cenny argument w prowadzonych negocjacjach co do dalszej współpracy.
Jeśli powyżej zaznaczyli Państwo "Tak", proszę podać szacowaną ilość kontrahentów.
Jeśli zaznaczyli Państwo "Tak" w polu dotyczącym audytu kwoty 40 EUR, proszę podać szacowaną ilość wystawianych miesięcznie faktur.
Np. dostawa towarów, świadczenie usług (proszę sprecyzować), delikt.
Proszę podać orientacyjną kwotę wierzytelności oraz zaznaczyć, czy szacują Państwo kwotę z odsetkami.
Proszę opisać krótko istotę wierzytelności, okoliczności jej powstania (istnienie umowy w wersji pisemnej) oraz postępowanie po dacie wymagalności.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl