Świadczenia niepodlegające egzekucji

Jakie świadczenia nie podlegają egzekucji komorniczej – jak również nie wchodzą w skład masy upadłości? Czy wynagrodzenie z umowy zlecenia podlega takim samym regułom co do ograniczeń egzekucji, jak wynagrodzenie z umowy o pracę? A co z emeryturami i 500+?

To bardzo częste pytania osób fizycznych – zarówno rozważających ogłoszenie upadłości konsumenckiej, jak i będących przedsiębiorcami.

Więcej w artykule na portalu Infor.pl:

https://www.infor.pl/prawo/prawa-konsumenta/nowosci/2869228,Jakich-swiadczen-od-2019-roku-nie-zabierze-konsumentowi-ani-syndyk-ani-komornik.html

Transakcje ze spółkami osobowymi (jeszcze) bardziej ryzykowne

Zachęcam do zapoznania się z artykułem na portalu Infor na temat zmian w kodeksie postępowania cywilnego.

Z dniem 5 stycznia 2019  r. doszło do wyraźnej modyfikacji reguł dochodzenia wierzytelności od wspólników spółki osobowej, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za jej zobowiązania (zatem wspólników innych niż komandytariusz w spółce komandytowej i akcjonariusz w spółce komandytowo-akcyjnej).

Gdy spółka osobowa jest niewypłacalna – jeszcze trudniej pociągnąć do odpowiedzialności jej wspólników. Rozwiązaniem formalnym jest odpowiednia taktyka procesowa. Rozwiązaniem funkcjonalnym jest zmiana metod windykacji na instytucje prawa upadłościowego.

https://ksiegowosc.infor.pl/obrot-gospodarczy/spolki/2865252,Transakcje-ze-spolkami-osobowymi-jeszcze-bardziej-ryzykowne.html