Audyt prawno-podatkowy

Czy dokonują Państwo transakcji z podmiotami zagranicznymi i zastanawiają się, czy pobierać podatek u źródła?

Zastanawiają się Państwo, czy Państwa współpracownicy mają prawo do stosowania 50%, zryczałtowanych kosztów uzyskania przychodów?

Mają Państwo pewność, że przyjęli właściwe stawki VAT?

Zarząd spółki przebywa często za granicą i nie są Państwo pewni, czy spółka przypadkiem nie zmieniła rezydencji podatkowej i nie powinna prowadzić księgowości wg reguł innej jurysdykcji oraz rozliczać się z obcym fiskusem?

A może dokonali Państwo ekspansji na nowy rynek i wahają się, czy rozliczać podatek dochodowy również w obcym Państwie (sklepy internetowe niech uważają na Hiszpanię!).

Czy Państwa kontrahentami są spółki osobowe i mają Państwo pewność, że Państwa interesy ekonomiczne są należycie chronione, na wypadek konieczności dochodzenia roszczeń?

To tylko przykłady zagadnień, w których drobne uchybienia – powszechnie występujące w obrocie gospodarczym – mogą prowadzić do poważnych konsekwencji.

Audyt prawno-podatkowy daje Państwu bezpieczeństwo oraz – w przypadku wykrycia nieprawidłowości – wskazuje na najlepszą drogę do wyprostowania sytuacji. Audyt przebiega w trzech krokach:

Krok 1. Zbieranie informacji

Audyt rozpoczyna się od rozmowy oraz zebrania dokumentów źródłowych. Na tym etapie identyfikujemy skalę problemu oraz szczegóły przyjętego modelu biznesowego, opierając się przede wszystkim na dokumentacji przedsiębiorstwa.

Krok 2. Analiza dokumentacji

Po uzyskaniu niezbędnych informacji przystępujemy do ich analizy. Bierzemy pod uwagę najnowsze orzecznictwo oraz praktykę organów administracji publicznej. Do zagadnienia podchodzimy kompleksowo, zważając również na powiązane obszary.

Krok 3. Rekomendacje i Plan Działania

Audyt kończy się jednoznacznymi wskazaniami słabych punktów przyjętego modelu biznesowego oraz istniejących zagrożeń prawno-podatkowych. Na tym nie kończy się jednak nasze zadanie. Sporządzamy Plan Działania, w celu poprawy sytuacji, naprawienia ewentualnych uchybień i zwiększenia Państwa bezpieczeństwa prawno-podatkowego w analizowanym obszarze. W zależności od charakteru audytu, możliwe jest również opracowanie dokumentów, stanowiących podstawę przyjętych zmian.

Dokonanie wstępnej analizy na podstawie podanych danych jest bezpłatne. Analiza weźmie pod uwagę również inne, ważne dla przedstawionego zagadnienia aspekty prawne i podatkowe. Formularz zawiera jedynie elementy niezbędne do dokonania wyceny, w celu zapewnienia najwyższej jakości świadczonych usług, przed rozpoczęciem świadczenia usług, w szczególności reprezentowania podatnika w postępowaniu, wskazane jest dokładne i osobiste omówienie wszystkich okoliczności sprawy oraz dalszych kroków.

Proszę opisać w miarę szczegółowo zagadnienie.

Wysyłając formularz wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu dokonania wyceny usługi doradztwa restrukturyzacyjnego – w szczególności dane nie będą przekazywane jakimkolwiek innym podmiotom, jak również nie będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie. Jeśli pragną Państwo skorzystać z powyższego prawa, bardzo proszę o kontakt mailowy – przez powyższy formularz bądź bezpośrednio tim[kropka]13113[at]kidp[kropka]pl